Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: jedynkazyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Rejestry, ewidencje i archiwa.

 

Szkoła Podstawowa Nr1 w Żyrardowie prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności.

Dyrektor szkoły

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr protokołów wypadków pracowników
 • rejestr protokołów wypadków uczniów
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej

Intendent i sekretarz szkoły

 • ewidencja obecności pracowników obsługowych
 • ewidencję urlopów pracowników administracyjno - obsługowych
 • ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły
 • ewidencja delegacji służbowych
 • ewidencja zwolnień uczniów z niektórych zajęć
 • rejestr opłat
 • rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • księga ewidencji i księga uczniów
 • ewidencja obrotu materiałów
 • ewidencja magazynowa
 • eiwdencja wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne

Wicedyrektor szkoły

 • rejestr uchwał
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • księga protokołów posiedzeń Rady Rodziców
 • księga protokołów posiedzeń Rady Szkoły
 • kronika

Nauczyciele

 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć dodatkowych
 • protokoły zebrań rodziców

Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji i rejestrów :

 • do wglądu na terenie placówki, za zgodą dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
 • poza siedzibą placówki, za pisemną zgodą dyrektora szkoły oraz pozostawieniem w placówce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor
  data wytworzenia: 2008-06-30
 • opublikował: Małgorzata Chaber
  data publikacji: 2008-07-01 12:05
 • zmodyfikował: Małgorzata Chaber
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2667
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-30 13:31:59