BIP BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
www.bip.gov.pl www.zyrardow.pl
 

ilość odwiedzin tej strony:
1621

ostatnia aktualizacja tej strony:
2018.01.26 19:29
Rejestry, ewidencje i archiwa.

 

Szkoła Podstawowa Nr1 w Żyrardowie prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności.

Dyrektor szkoły

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr protokołów wypadków pracowników
 • rejestr protokołów wypadków uczniów
 • ewidencja danych o pracownikach
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej

Intendent i sekretarz szkoły

 • ewidencja obecności pracowników obsługowych
 • ewidencję urlopów pracowników administracyjno - obsługowych
 • ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły
 • ewidencja delegacji służbowych
 • ewidencja zwolnień uczniów z niektórych zajęć
 • rejestr opłat
 • rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • księga ewidencji i księga uczniów
 • ewidencja obrotu materiałów
 • ewidencja magazynowa
 • eiwdencja wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne

Wicedyrektor szkoły

 • rejestr uchwał
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • księga protokołów posiedzeń Rady Rodziców
 • księga protokołów posiedzeń Rady Szkoły
 • kronika

Nauczyciele

 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć dodatkowych
 • protokoły zebrań rodziców

Udostępnianie osobie trzeciej ewidencji i rejestrów :

 • do wglądu na terenie placówki, za zgodą dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
 • poza siedzibą placówki, za pisemną zgodą dyrektora szkoły oraz pozostawieniem w placówce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej
autor informacji: dyrektor
data wytworzenia informacji: 30.06.2008
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2008.07.01 12:05
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2018.01.26 19:29

< wstecz

 
  ostatnia aktualizacja w BIPie:
2019.01.11 12:34
Stan załatwianych spraw | Struktura Biuletynu | Rejestr zmian
Instrukcja korzystania z BIP | Redakcja
 
  powered by netadmin 6.40